Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Even voorstellen: Jonathan de Veen

17 January 2018
Team

“Steden blijven groeien en worden steeds complexer. De ontwikkeling van de gebouwde omgeving heeft mij altijd geboeid. Voor dit complexe proces moet doorlopend een balans gezocht worden tussen maatschappelijke belangen. Het zoeken naar een haalbaar en inspirerend evenwicht hierin, motiveert mij enorm. In Delft heb ik met veel plezier een master in Architectuur gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik voornamelijk gewerkt aan projecten gericht op stedelijke vraagstukken, dit was onder andere ook een afstudeerproject in Jakarta. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Neutelings Riedijk Architecten. Ik heb gewerkt aan bijzondere projecten, maar ik merkte daarin ook dat mijn interesse meer ligt in ruimtelijke ontwikkeling. Van verschillende kanten werd ik gewezen op SITE, als een passend en leuk bureau.”

En waarom nu SITE?
“De rol die SITE inneemt biedt een speelveld dat mij intrigeert, namelijk: tussen partijen, zowel publiek als privaat. Waarin oplossingsrichtingen verbindend werken omdat ze rekening houden met verschillende schaalniveaus en disciplines. Ik kijk ernaar uit mijn bijdrage te leveren aan SITE’s integrale benadering. Met mijn achtergrond richt ik mij op het schaalniveau tussen architectuur en stedenbouw. Hierin hebben programma, typologie en morfologie invloed op het goed functioneren van een gebied. Daarnaast bieden de grensgebieden van het publieke domein, waarin collectieve en privé plekken zijn opgenomen, altijd kansen.”

“Ik heb zin om te gaan werken met het team en verwacht, naast het delen van mijn ervaring en kennis, ook veel te leren!”

Terug naar overzicht

Recent project

Voorbij de Winkelstraat