Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


SITE zoekt

Gezocht: stagiair(e) Gebiedsontwikkelaar

Gezocht: stagiair(e) Ontwerper

Team

Wij zijn SITE, omdat we geloven in de kracht van de plek. Door diep in de huid van een stad of gebied te kruipen maken we onvermoede potenties waar.

Bezieling in de vorm van schoonheid, verlangen en flow zijn voor ons de drijfveren in ons werk aan de stad en met anderen. SITE wil als gebiedsontwikkelaar bijdragen aan de aantrekkelijke stad. Een aantrekkelijke stad wordt gekoesterd, kent sterke fysieke en sociale netwerken, biedt een prettige en inspirerende leefomgeving, biedt haar bewoners sociaaleconomisch perspectief, verleidt ondernemers tot investeren en functioneert als een vitaal en duurzaam geheel.

Geurt
Geurt van Randeraat
Partner en medeoprichter

Geurt is een zeer ervaren gebiedsontwikkelaar, expert in complexe stedelijke projecten. Hij werkte lange tijd voor investeerder Bouwinvest, de laatste jaren als Directeur Projecten. Daarvoor werkte hij voor adviesbureau BVR en projectontwikkelaar Kristal. In de periode 2009-2015 was hij directeur van de wetenschappelijke masteropleiding Master City Developer (MCD) aan deze opleiding is hij nog steeds als docent verbonden. Hij geeft regelmatig lezingen aan universiteiten en op congressen in binnen en buitenland.

| LinkedIn
Leo
Leo Versteijlen
Partner en medeoprichter

In zijn loopbaan heeft Leo zich ontwikkeld tot een zeer ervaren opdrachtgever van complexe stedelijke projecten. Zijn sterke conceptuele kracht, zijn creativiteit en zijn passie voor schoonheid, combineert hij met een sterk analytisch vermogen, ervaring als bestuurder en een zakelijk instinct. Hij is opgeleid als architect, maar heeft zijn sporen als ontwikkelaar vooral verdiend bij woningbouwvereniging het Oosten en Bouwfonds.  Vanaf 2002 was hij directeur bij Kristal NV, een grote ontwikkelaar voor zes corporaties in de Randstad.

| LinkedIn
Oedsen
Oedsen Boersma
Partner

Oedsen fungeert als concept- en gebiedsontwikkelaar. Als economisch-geograaf staat zijn antenne automatisch afgesteld op de mens en zijn omgeving. Oedsen staat garant voor een gezonde dosis inspiratie, innovatie en leiderschap voor het creëren van gastvrije (binnen)steden.

| LinkedIn
Martine
Martine Vledder

Martine heeft als doel haar creativiteit en conceptueel denken in te zetten om de kwaliteiten van de stad te verzilveren. Geschoold als stedenbouwkundig ontwerper, beweegt ze zich graag in het spanningsveld tussen ruimte, economie en politiek.

| LinkedIn
Steven
Steven Stolk

Steven heeft brede ervaring in ruimtelijk-strategische vraagstukken en wordt gedreven door vervlechting van publiek en privaat belang in de stad. Met zijn analytische en verkennende kwaliteiten verbindt hij partijen op inhoud in het oplossen van actuele opgaven.

| LinkedIn
Wouter
Wouter Onclin

Wouter is expert in het ontwarren van belangen en het binden van partijen rond een gedeelde visie. Hij heeft een achtergrond als planoloog met internationale ervaring en heeft veel expertise van trends in de woningmarkt.

| LinkedIn
Jonathan
Jonathan de Veen

Jonathan is een gebiedsontwikkelaar met bijzondere interesse voor de manifestatie van cultuur in de gebouwde omgeving. Dankzij zijn ervaring als architect schakelt hij moeiteloos tussen verschillende schaalniveaus en is hij in staat vraagstukken integraal te overzien.

| LinkedIn
Mara
Mara Broeren
Bureaumanager

Mara is als bureaumanager de spilfiguur binnen SITE. Ze is geboren Brabantse met een veelzijdig carrière pad.

| LinkedIn
Tuur
Tuur Pluijmen

Tuur heeft ervaring bij zowel publieke als private organisaties, wat hem in staat stelt om verschillende perspectieven en belangen te kunnen overzien. Zijn achtergrond in stedenbouw en management is nauw vervlochten met zijn interesse voor complexe, grootstedelijke opgaven en processen.

| LinkedIn
Nikita
Nikita Kuipers

Als stadsgeograaf is Nikita continu op zoek naar kansen voor de stad en met name de nog onontdekte plekken. Haar werkervaring bij zowel publiek als private partijen maakt dat zij de verschillende belangen continu voor ogen heeft. Nikita werkt met een dosis lef en creativiteit.

| LinkedIn
Daan
Daan Leenders

Als ontwerper brengt Daan processen en belangen van complexe vraagstukken helder in kaart, om deze vervolgens samen te brengen in innovatieve oplossingen. En met zijn ervaring met GIS en data ondersteunt hij strategische keuzes met onderzoek. ‘Analytisch’ en ‘teamspeler’ zijn termen die gelden voor Daan.

| LinkedIn

Werkwijze

Wij werken vanuit persoonlijk leiderschap met lef en creativiteit gekoppeld aan een flexibele en zakelijke houding. Als onafhankelijke partij biedt SITE de gevraagde inzichten doordat we geen onderdeel van het probleem zijn. We bieden strategisch vermogen wanneer belangen fundamenteel tegengesteld zijn.

We zijn in staat partijen uit een patstelling te halen door opgaven scherp te benoemen, complexe financiële, ruimtelijke en procesmatige vraagstukken te ontknopen en nieuw perspectief te creëren. Dit doen we door plan, investeringen en vraag aan elkaar te verbinden.

Vaak nemen we het roer tijdelijk in handen, brengen we nieuwe energie in processen en helpen we onze opdrachtgevers echt stappen te zetten richting besluitvorming en investeringsbeslissingen.

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Privacy en wetgeving

SITE gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. We slaan ze op in een beveiligde database en geven deze informatie niet door aan derden. Wel verzamelen we gegevens om communicatie en (voormalige of toekomstige) samenwerking soepel te laten verlopen. Welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden, is te lezen in ons privacy statement

Recent project

Hamerkwartier