Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Voorbij de Winkelstraat

2017

Voorbij de Winkelstraat

Door middel van Big Data (o.a. sociale media zoals twitter en instagram) kijken we op een andere manier naar steden. Hiermee kunnen dingen in het oog springen die normaal weleens onontdekt zouden kunnen blijven. Zo laat een twitterkaart zien dat de sauna in Schiedam één van de populairste plekken van de stad is. Foursquare voegt daar met andere data nog eens Schmidt Zeevis aan toe als populaire bestemming. Het gekke is dat deze twee populaire plekken ver buiten het oude centrum liggen.

We zien al wel langer een verschuiving van de oude centra met ‘places to buy’ naar een bezoek aan alternatieve plekken. De locaties van die alternatieve plekken blijft ons echter altijd verrassen en verbazen. Middels onderzoek naar internationale voorbeelden hiervan is hier meer grip op gekregen. Van die voorbeelden hebben we namelijk de vestigingsvoorwaarden gedefinieerd waarmee vervolgens naar plekken gezocht kan worden in de stad. Om dit te doen hebben we een datamodel, de stadsbarometer, gemaakt. Deze bevat datamodellen van sociale mediadata, demografische data maar ook allerlei stedelijke analysemethoden. Deze methoden zijn gebaseerd op data en kwantificeren veel van Jane Jacob’s lessen. De stadsbarometer kan obv vestigingsvoorwaarden weergeven waar in Schiedam wat voor programma kan landen. Gebruikte retail voorbeelden hiervoor waren o.a.: Open Magazijn (Logistieke plekken waar een verhaal te vertellen is), Ontzorgen (Health=Fun) en Ertussenin (Op traffic locaties tussen A en B zitten). De stadsbarometer genegeerd obv de vestigingsvoorwaarden van deze voorbeelden vervolgens hittekaarten. Hoe heter de plek, des te beter de locatie aansluit bij de vestigingsvoorwaarden.

Misschien wel opvallend dat alle gelokaliseerde plekken buiten of rondom het oude centrum in Schiedam landen. Dit lijkt sterkt op de tendens van niche clustering die we bij innovatie districten en campussen ook wel zien. Een tendens die ook doet denken aan de ontwikkeling van de kaasmarkt. Oa. door de toename van het aantal activiteiten op het marktplein van na de middeleeuwen kregen bepaalde gilden en commercie hun eigen plek in de stad. Waarbij dit ontstond vanuit vormen van groei is de huidige niche clustering lastiger te verklaren. De hang naar authentieke plekken en een uniek product aanbieden is in ieder geval wel een driver tegenwoordig met alle bierbrouwerijen en proeflokalen, of naar Schiedams voorbeeld, jenever, een sauna of een grote boot op de kade die vis verkoopt.

Vanuit dit perspectief is de hoofdwinkelstraat van Schiedam vlees noch vis. De winkelstraat zou dus wat meer kleur moeten bekennen. De stadsbarometer leidt op haar beurt tot nieuwe inzichten over waar nieuwe hotspots ontstaan of kunnen ontstaan.

Locatie
Schiedam
Partners
Karres+Brands, Spinunit, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Realisatie
2017

Volgend project

Central Innovation District