Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


VDMA terrein

2016

VDMA Gebiedsontwikkeling

SITE is door de gemeente Eindhoven gevraagd de ontwikkeling van het VDMA (Van der Meulen Ansems) terrein in het centrum van Eindhoven te versnellen. Deze grote leegstaande plot aan de oostzijde van het centrum wacht al enkele jaren op een structurele herontwikkeling en invulling. De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld gericht op een innovatief milieu, met start-ups, lab-ruimte, events etc. aansluitend bij het Brainport City profiel van de stad. Er is veel enthousiasme bij betrokkenen voor deze richting, maar het heeft niet geleid tot een omvattend initiatief. SITE heeft samen met de gemeente een gebiedsvisie geformuleerd met als werktitel “De SPARK”. Deze visie is als basis gebruikt bij het voeren van een informele marktverkenning bij ontwikkelaars, beleggers en enkele belangrijke spelers in de Brainport. Vanuit de visie en marktverkenning zal SITE een advies uitbrengen voor een formele marktuitvraag eind 2016/begin 2017.

Locatie
Eindhoven
Partners
Gemeente Eindhoven
Realisatie
2016

Volgend project

Ackerswoude