Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Suikerunieterrein

2018

Suikerunie is Stad

Aan de westkant van de stad Groningen ligt het 120ha grote Suikerunieterrein. Een enorm terrein waar de Groningen werkt aan de nieuwste plek om te werken en te wonen. In het gebied is plek voor duizenden woningen in verschillende woonmilieus. De gemeente vroeg SITE om haar te helpen strategie te bepalen: waar en hoe begin je aan zo’n gigantische ontwikkeling?

De gemeente koerste op een start met 550 woningen in een groene setting aan de ‘verre’ kant van het gebied, maar vroeg SITE hierop te reflecteren. Onder het motto “Suikerunie is Stad” adviseerden wij om juist vanaf het begin te werken aan het realiseren van een nieuw stedelijk kwartier, zo dicht mogelijk bij wat Groningen zo succesvol maakt: Stad zijn.

In juni heeft het college van B&W ons advies overgenomen en wordt nu gekoerst op een stedelijke start dichtbij de bestaande stad.

Locatie
Groningen
Partners
Gemeente Groningen
Realisatie
2018

Volgend project

Zuidas