Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Stadshart Den Helder

2016

Stadshart

SITE werkt voor de gemeente Den Helder, Zeestad en de Woningstichting Den Helder een visie en ontwikkelstrategie uit voor het Stadshart Den Helder.
De grote leegstand in het centrumgebied (ca 22%), het recente vertrek van V&D en de wijze waarop Willemsoord structureel aan het centrumgebied te verbinden vormen het vraagstuk van SITE.
Tegen de achtergrond van teruglopend draagvlak, een wankele economische basis en de ligging in de kop van Noord-Holland een zeer uitdagend vraagstuk. SITE maakt een ontwikkelstrategie voor het stadshart met de programmatische mogelijkheden, ruimtelijke optimalisaties en een strategie voor realisatie.

Locatie
Den Helder
Partners
Zeestad, WSDH, Gemeente Den Helder
Realisatie
2016

Volgend project

Voorbij de Winkelstraat