Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Rijnsweerd

2017

Ruimtelijk-economische ambitie

SITE heeft in opdracht van de eigenaren en huurders van Rijnsweerd (verenigd in Stichting Kantorenpark Rijnsweerd) en de gemeente Utrecht een nieuwe ruimtelijk-economische ambitie gemaakt voor het verouderde kantorenpark Rijnsweerd. Het nu nog perifeer gelegen gebied is strategisch gepositioneerd tussen de stad en het Utrecht Science Park. De nieuwe ambtie zet in op de kansen vanuit de innovatie economie en zet Rijnsweerd opnieuw op de kaart. De uitkomst is een ambitiedocument met ruimtelijk-programmatische kaders als vertrekpunt voor transformatie. De uitkomst is tot stand gekomen in samenwerking met opdrachtgevende partijen, overige gebruikers van Rijnsweerd, stakeholders, en nieuwe gebruikers zoals start-ups en scale-ups.

Bij deze opdracht heeft SITE samengewerkt met CULD. CULD heeft hierin met name de ruimtelijke kansen en ambities geformuleerd.

Locatie
Utrecht
Partners
Gemeente Utrecht, CULD
Realisatie
2017

Volgend project

As Kanaleneiland