Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Reitdiepzone

2011

Marktgerichte gebiedsvisie

De gemeente Groningen werkt al jaren aan de herontwikkeling van de Reitdiepzone, een verouderde bedrijfszone langs het Reitdiepkanaal. De huidige ambitie is om hier grootschalige jongeren- en studentenhuisvesting te accommoderen, maar deze plannen komen echter niet van de grond. SITE is door de gemeente Groningen gevraagd een marktgerichte gebiedsvisie en bijbehorende ontwikkelstrategie op te stellen.

Kader voor investeren

SITE heeft allereerst op basis van de randvoorwaarden, belemmeringen en kansen op plotniveau (o.a. rooilijnen, wateropgave, parkeernormen en bereidheid eigenaren) het ‘kader voor investeren’ aangegeven. Met de diverse grond- en/of opstaleigenaren is gesproken om de bereidheid voor ontwikkeling te onderzoeken. Het kader geeft de haalbaarheid van jongerenhuisvesting per plot aan en benoemt op welke percelen de realisatiekans het grootst is.

Potentie in de markt

Vervolgens is de potentie van jongerenhuisvesting in de Reitdiepzone onderzocht. Er is een concurrentie-analyse met overige gebieden van Groningen gemaakt, en wat voor type jongeren je zou kunnen aantrekken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onderscheid in vier onderscheidende milieus, met hun eigen potentie en hun eigen doelgroep(en).

Ontwikkelstrategie

Als laatste is een ontwikkelstrategie vervaardigd, waarin onder andere een specifiek stappenplan is gemaakt per milieu. Diverse scenario’s zijn doorgerekend om de opbrengstpotentie en de risico’s te achterhalen. De ontwikkelstrategie eindigt met een viertal concrete proposities aan vier grondeigenaren/opstalontwikkelaars, om jongerenhuisvesting daadwerkelijk te realiseren.

Locatie
Groningen
Partners
Gemeente Groningen
Realisatie
November 2011 - februari 2012
Het resultaat
  • Prioritering in ontwikkelvlekken
  • Diverse haalbare businesscases

Volgend project

Regio IJmond