Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Regionale afstemming U10

2018

Regionale woningbouwopgave

In opdracht van de Regio en Provincie Utrecht werkt SITE aan het inzichtelijk maken van de woningbouwopgave, de woningbouwplannen en mogelijke nieuwe locaties voor woningbouw. Dit is nodig omdat Utrecht snel groeit en er veel nieuwe woningen nodig zijn. Hoeveel precies, hoe zich dat verhoudt tot de bestaande planvoorraad en welke locaties aan de planvoorrad toegevoegd zouden kunnen worden heeft SITE in kaart gebracht.

De woningbehoefte en de planvoorraad heeft SITE geïnventariseerd via deskresearch, door in gesprek te gaan met de 16 gemeenten in de regio en door de analyse van de planmonitor. Dit leverde een compleet regionaal beeld op van het tekort aan planaanbod tot 2040.

Vervolgens heeft SITE geïnventariseerd welke mogelijke woningbouwlocaties toegevoegd kunnen worden om dit tekort op te lossen. Dit hebben wij gedaan door:

  • De gemeenten te bevragen op locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen
  • De gemeenten te bevragen op hun woningbouwambities
  • Het analyseren van transformatiemogelijkheden
  • Het zoeken van (binnenstedelijke) verdichtingslocaties door GIS analyse

Dit levert een aanvullend “potentieel” planaanbod op. Dit potentiële planaanbod bestaat uit allerlei verschillende soorten locaties. Van grootschalige herstructurering van bedrijventerreinen tot uitleglocaties aan de rand van stad en regio. Dit roept discussies en vragen op: wat voor soort woonmilieus en op wat voor soort plekken wil de regio Utrecht bouwen? Waar ligt de dynamiek en waar zitten de hakken in het zand?

Ons onderzoek biedt de regio handvaten waarmee deze discussie gevoerd kan worden. De volgende stap is een integrale afweging, waarbij ook andere afwegingen een rol spelen: werken, energie, demografie, mobiliteit, etc.

Locatie
Provincie Utrecht, U16
Partners
U16 gemeenten
Realisatie
2018

Volgend project

Stadshart Den Helder