Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Regio IJmond

2017

Inventarisatie en strategie van de regionale woningbouwportefeuille

De aantrekkende woningmarkt in de regio Amsterdam wordt ook in de regio IJmond gevoeld. De drie gemeentes hebben gezamenlijk 165 woningbouwprojecten lopen. Voor deze en toekomstige ontwikkelingen is er behoefte aan afstemming hoe om te gaan met de huidige planvoorraad en mogelijke nieuwe projecten.

SITE heeft voor de drie gemeentes een inventarisatie opgesteld van de regionale woningbouwportefeuille, en geadviseerd over de strategische agenda’s voor de korte termijn en het tijdvak 2020 tot 2030.

Locatie
Regio IJmond
Partners
Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
Realisatie
2017

Volgend project

Concept Binnenstad