Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Poort van Hoorn

2019

De Poort van Hoorn is op dit moment een groot en diffuus gebied rondom het centrale station van Hoorn. Naast de diverse stationsfuncties omvat het gebied een ziekenhuis, een museum, diverse scholen, woningen en bedrijven. Dominant in beleving zijn op dit moment grote parkeervelden en diverse (infrastructurele) barrières die het gebied sterk versnipperen.

De Poort van Hoorn is een kansrijk transformatiegebied. Het gebied vormt met zijn centrale ligging een natuurlijke uitmonding van de historische binnenstad. Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuw stadsstrand een ‘unique selling point’ voor het gebied. Het gebied is in gebruik op dit moment al van regionale betekenis: met het Museum Stoomtram, Dijklander Ziekenhuis, diverse onderwijsinstellingen en uiteraard het vervoersknooppunt.

De Gemeente Hoorn, de Provincie Noord Holland, de Nationale Spoorwegen en ProRail werken sinds 2019 samen met SITE aan de transformatie van dit gebied. SITE heeft in nauwe samenwerking met deze initiatiefnemers hoofdambities opgesteld voor de toekomst van dit gebied. Het gebied moet in de toekomst een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu worden, én tegelijkertijd voelbaar ‘Hoorns’. Deze hoofdambities zijn samen met 5 planessenties politiek en bestuurlijk bekrachtigd in september 2019. SITE adviseert in deze gebiedsontwikkeling op de integrale koers en alle bijbehorende strategische afwegingen. Tegelijkertijd werkt SITE met de ontwikkelpartners, diverse adviseurs en betrokkenen aan de nadere uitwerking in een traject van rekenen en tekenen.

Meer weten? De meest recente ontwikkelingen zijn te volgen op: www.poortvanhoorn.nl

Locatie
Hoorn
Partners
De Gemeente Hoorn, de Provincie Noord Holland, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail
Realisatie
2019

Volgend project

Voorbij de Winkelstraat