Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Ontwikkelkansen De Alliantie

2017

Ontwikkelkansen voor De Alliantie

Woningcorporatie De Alliantie vernieuwt haar landelijke portefeuillestrategie om aan de blijvende kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag te kunnen voldoen. SITE is gevraagd Alliantie Ontwikkeling en Alliantie Regio strategisch te ondersteunen bij deze opgave.  We adviseren over conceptuele vernieuwing in nieuwe projecten van De Alliantie, doen gezamenlijke onderzoek naar optimalisatie van het bestaande vastgoed en verkennen door middel van locatieonderzoek ontwikkelkansen voor toekomstige uitbreiding van de woningportefeuille.

Locatie
Regio
Partners
De Alliantie
Realisatie
2017

Volgend project

Almelo Binnenstad