Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


NoorderArcade Ontwikkelstrategie

2015

De frisse blik

SITE heeft voor AM een studie verricht naar (her)ontwikkelingsrichtingen voor winkelcentrum Noorderarcade in Alkmaar. AM heeft SITE gevraagd in korte tijd meerdere planconcepten te ontwikkelen uit te werken vanuit een “frisse blik”. Het gebied Noorderarcade / Overstad kent een lange historie van planvorming en niet ingeloste ambities. SITE heeft een nieuw perspectief geschetst voor het winkelcentrum en de omgeving binnen Overstad, rekening houdend met de veranderende omstandigheden in de retailmarkt anno 2015.

SITE heeft de ontwikkelingsrichtingen uitgewerkt vanuit programma, ruimtelijke inpassing en financieel-strategisch oogpunt. Voor elke ontwikkelingsrichting heeft SITE een brede set aan referenties en sfeerbeelden verzameld, alsmede een selectie van “kwartiermakende exploitanten” per concept. Dit betreft specifieke ondernemers die een voortrekkersrol vervullen in de transitie van de winkelomgeving.

Drie vitale ontwikkelingsrichtingen

Vanuit de studie van SITE zijn in samenspraak met AM drie vitale ontwikkelingsrichtingen gekozen die nader zijn uitgewerkt, namelijk:

  • Food & Local Produce
  • Sports & Outdoor
  • Food court concept

SITE heeft voor AM een ontwikkelstrategie opgesteld die een koers bepaalt voor de toekomst van Noorderarcade. AM heeft de aanbevelingen van SITE overgenomen en werkt op dit moment de transformatie van het winkelgebied nader uit.

Locatie
Alkmaar
Partners
AM
Realisatie
Maart-Juli 2015

Volgend project

Arenapoort