Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Merwedekanaalzone

2017

Nieuw stedelijk leven in Utrecht

Utrecht is de sterkst groeiende stad van Nederland. Een compacte stad die groeit van 340.000 in 2016 naar 410.000 inwoners in 2030. Utrecht kiest met haar Ruimtelijke Strategie 2016 voor gezonde en duurzame binnenstedelijke verdichting. De Merwedekanaalzone is naast het Stationsgebied, Leidsche Rijn (centrum) en het Sciencepark één van de vier prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maakt.De Merwedekanaalzone transformeert de komende jaren van een industrie- en bedrijvengebied naar een aantrekkelijk en gezond hoogstedelijk gebied, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. In de Merwedekanaalzone worden 6.000-9.000 nieuwe woningen gerealiseerd, naast de reeds gerealiseerde complexen, zoals Max, v/d Valk en Lux en Pax. Daarmee gaan een kleine 20.000 nieuwe bewoners en gebruikers aan dit stuk stad een nieuwe betekenis geven.

Healthy Urban Living

Om de hoofdambitie van Healthy Urban Living tot in elk project én de gebiedsontwikkeling als total te laten doordringen en tot zijn recht te laten komen zoekt de gemeente Utrecht actief naar samenwerking met de stad, bewoners, ondernemers, marktpartijen, experts en andere overheden bij het invullen van deze opgave. SITE is gevraagd Utrecht te helpen bij dit process van Samen Stad Maken. Van januari tot en met de zomer zijn tijdens een aantal tweedaagse workshops en stadsgesprekken grote stedelijke vraagstukken verdiept die ten grondslag liggen aan de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Een greep uit de vragen:

Wie is de toekomstige klant en gebruiker?; hoe wil hij/zij wonen,werken en leven in het gebied?; hoe geven we vorm aan gezinswonen?; wat betekent de hoogstedelijke ambitie voor programmamix en verdichting?; hoe zorgen we dat op thema’s als mobiliteit, duurzaamheid en energie Utrecht voorop loopt in Nederland?; hoe maken we van de MWKZ een pilotgebied voor Mobility as a Service?; hoe financieren we een hoge kwaliteit aan publieke voorzieningen aan de voorkant?; en hoe maken we bestaande kwaliteiten van het nieuwe stuk stad onderdeel van de uiteindelijke ontwikkelstrategie?

Samenwerking

SITE was verantwoordelijk voor het organiseren van deze workshops waarbij het gemeentelijk team samenwerkte met experts en kennis van buiten. Gedurende dit proces is een constant dialoog met de stad tijdens zogenaamde Stadsgesprekken gevoerd waar veel lessen voor de ontwikkeling van het gebied zijn getrokken. Tot aan de zomer vormen de resultaten uit het Samen Stad Maken input voor de Ruimtelijke Agenda Merwedekanaalzone (Omgevingsvisie) die dit jaar nog wordt afgerond.

Een greep uit de partijen die door SITE zijn betrokken bij dit proces en hebben bijgedragen aan het eindresultaat: BPD, Amvest, Class of 2020, marco.broekman, Bureau Buiten, STIPO, BNV Mobility, Athlon, Next Urban Mobility, Bouwfonds IM, Tabermann, Bakkerij van Maanen, OKRA, Mei Architecten, Ingmar Kreutzberg en Stad2.

Locatie
Utrecht
Partners
Gemeente Utrecht
Realisatie
2017

Volgend project

Marktconsultatie PIOA