Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Marktconsultatie PIOA

2015

Penitentiaire Inrichting Overamstel, ‘Bijlmer Bajes’

De penitentiaire inrichting Overamstel in Amsterdam, beter bekend als de Bijlmerbajes verliest per 1 juli 2016 zijn functie als gevangenis. Na een ontmantelingperiode van 6 maanden streeft het Rijk (vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf) naar verkoop per 1 januari 2017. Het Rijksvastgoedbedrijf bereid de verkoop van de locatie PI Overamstel in nauw overleg met de gemeente Amsterdam voor. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2016 een Nota van Uitgangspunten voor de locatie door de gemeenteraad te laten vaststellen. In deze Nota worden de kaders en randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling vastgelegd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft SITE gevraagd te assisteren bij de voorbereiding van de verkoop. SITE is gestart met het opstellen van een voorlopig proces. Onderdeel van dit proces zijn o.a. een eerste versie van de verkoopprocedure en in kaart brengen wat benodigd is voor de op te stellen nota van uitgangspunten. Op basis hiervan is er gestart met een formele marktconsultatie. Hierin zijn marktpartijen betrokken welke in staat zijn geacht het complex in zijn geheel te kopen en te ontwikkelen. Van deze partijen is een selectie gemaakt om een zo breed mogelijke afspiegeling van de markt te hebben. Onderdeel van de marktconsultatie is ook een brede inhoudelijke sessie geweest waarbij dieper in is gegaan op; het commerciële programma, bijzondere woonvormen, en de tijdelijkheid en hergebruik. Het brede publiek is betrokken door middel van een publieksdebat waarbij geïnteresseerden hebben kunnen meedenken over de toekomst van de ‘Bijlmer Bajes’.

Resultaten uit de marktconsultatie hebben geleid tot; aanpassing van de verkoopprocedure, aanscherping van de  selectiecriteria, en advies ten aanzien van de nota van uitgangspunten. Na de marktconsultatie blijft SITE betrokken bij de doorvertaling naar de nota van uitgangspunten, en afspraken tussen Rijk en gemeente.

Locatie
Amsterdam
Partners
Rijksvastgoedbedrijf
Realisatie
2015

Volgend project

As Kanaleneiland