Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Marktconsultatie SoZaWe

2015

‘Te koop: voormalig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’

Het Rijk is sinds een aantal jaren actief bezig met het verkopen van haar in onbruik rakende vastgoed, ook in Den Haag. Sinds augustus 2015 staat daar het voormalig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door verhuizing van de ministeriele dienst leeg. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) treft als eigenaar voorbereidingen voor de inrichting van het verkoopproces van dit 68.000 m2 grote kantoorpand. Gezien de omvang en complexiteit van het gebouw is besloten om als eerste stap in deze verkoopvoorbereidingen een geheel vrijblijvende marktconsultatie met geïnteresseerde marktpartijen te organiseren. Op basis van de uitkomsten van de gehouden marktconsultatie besluit het Rijksvastgoedbedrijf over de uiteindelijk te volgen verkoopprocedure voor het pand, met als doel een succesvolle verkoop binnen de uitgangspunten van marktconformiteit, gelijk speelveld en transparantie.

 

 

Van marktconsultatie tot een op maat gemaakt verkoopproces

Aan SITE is gevraagd te adviseren over het verkoopproces voor dit voormalige ministeriegebouw door middel van het organiseren en uitvoeren van een marktconsultatie bij een gemêleerde groep marktpartijen, waaronder ontwikkelende, beleggende, investerende en adviserende partijen. SITE brengt op basis van de marktconsultatie advies uit over hoe het complex het beste op de markt te brengen en welk type partijen als koper geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Tevens is aan SITE gevraagd te onderzoeken op welke manier conceptvorming/thematisering en het creëren van een community van potentiele eindgebruikers en kopers kan bijdragen aan succesvolle verkoop en herontwikkeling van het pand. Hiervoor is als vertrekpunt gekozen voor het in de Nota van Uitgangspunten (Gemeente Den Haag) beschreven concept ‘Safety & Security’. Op basis van deze exercitie is onderzocht of en onder welke voorwaarden met ‘community finding en binding’ een realistische invulling voor de herontwikkeling kan ontstaan.

De marktconsultatie heeft als doel om typen potentiele kopers voor het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat 4 in Den Haag te identificeren en deze potentiele kopers (en consortia) te bevragen over een, in hun ogen, optimaal verkoopproces en over realistische ruimtelijk-programmatische randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Het advies dient tevens als input voor het biedboek dat naar verwachting begin 2016 gepresenteerd zal worden door het RVB. Dit gaat zowel over de inhoudelijke uitgangspunten als het proces van verkoop.

Locatie
Den Haag
Partners
Rijksvastgoedbedrijf
Realisatie
2015

Volgend project

Amsterdamse Poort