Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Jan Evertsenstraat

2016

Second opinion

De gemeente wil in de komende jaren het deel van de Jan Evertsenstraat tussen Mercatorplein en Sloterplas ontwikkelen tot een levendige buurt. Het plan is om in dit gebied zo´n 2.200 woningen, winkels en andere voorzieningen te bouwen, in combinatie met een herprofilering van de weg.

SITE is gevraagd door de gemeente Amsterdam om een second opinion te geven op het projectvoorstel van de gemeente. Om de second opinion goed uit te voeren heeft SITE intern twee teams geformuleerd, een team is dieper ingegaan op de plannen van de gemeente en het andere team is onafhankelijk gaan onderzoeken met welke strategieën de straat her-ontwikkeld kan worden. De uitkomst van dit proces was een advies hoe om te gaan met begrippen als stadsstraat op deze plek en hoe de verdichting kan plaatsvinden. De gemeente Amsterdam heeft het advies meegenomen in hun uiteindelijke plannen.

Meer informatie:
https://www.amsterdam.nl/projecten/janevertsenstraat/
Locatie
Amsterdam
Partners
Gemeente Amsterdam
Realisatie
2016

Volgend project

Marktconsultatie SoZaWe