Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Het Verbond

2017

Interactiemilieu in Hengelo

SITE heeft in opdracht van Van Wijnen een gebiedsconcept ontwikkeld voor de locatie Lansinkveld in Hengelo (onderdeel van Hart van Zuid) met als werktitel HET VERBOND. In dit concept staat vakmanschap en de maakindustrie centraal. We beogen hierbij een interactiemilieu te realiseren tussen werken, leren en de maatschappij in brede zin.

In HET VERBOND zien wij veel functies, voorzieningen en diensten samenkomen, zoals:

  • Ontmoetingsfunctie voor allerlei soort bedrijven, netwerkorganisaties, ZZP-ers (koffie/lunch, werkruimte, overleg, congres etc.)
  • Innovatieve productiefaciliteiten die voor een (klein) bedrijf te duur/risicovol zijn, maar vanuit “HET VERBOND” getest en gebruikt kunnen worden (3D-printing, windtunnel, breed scala aan productietechniek/faciliteiten etc.)
  • Showrooms voor “maakbedrijven” (groot en klein), ambachtslieden, HTSM-materialen en technische toepassingen voor zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer (denk aan nieuwe mobiliteitsconcepten, meubelmakerij, materialenexpo, innovatieve zorgproducten/diensten, interieurstyling)
  • Contact Center voor verbinden van werken en leren, (nieuw) ondernemerschap, (bij)scholing, masterclasses etc.
  • Experience/leisure concept waarin techniek en de maakindustrie centraal staat. Op een speelse wijze in contact komen met techniek, bedrijven, opleidingen
Locatie
Hengelo
Partners
Van Wijnen
Realisatie
2017

Volgend project

Hamerkwartier