Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Hamerkwartier

2018

Van Ongedeelde Stad naar Ongedeeld IJkwartier

Gemeente Amsterdam werkt stadsbreed aan de agenda ‘Ongedeelde Stad’. Amsterdam Noord, waar veel corporaties actief zijn, is één van de focusgebieden. Zo ook de omgeving van het Hamerkwartier. Dit oude industrie/bedrijvengebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een gemixt stedelijk gebied met ca. 7.000 nieuwe woningen plus maatschappelijke voorzieningen, commerciële- en werkfuncties. De wens van de stad is dat de transformatie van het Hamerkwartier in zichzelf een gemengd, ongedeeld en toekomstproof stuk stad wordt dat tevens een grote positieve uitstraling zal hebben op de omliggende buurten zoals IJpleinbuurt en de Vogelbuurt. Naar aanleiding hiervan heeft gemeente Amsterdam/PMB een vijftal in dit gebied actieve corporaties benaderd om samen te onderzoeken wat deze positieve impact op de omliggende buurten kan zijn, welke ingrediënten dit kan bevatten, wat ervoor nodig is om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Hoe kunnen beide gebieden, het nieuwe Hamerkwartier en de omliggende buurten beter van elkaar worden.

Verwelkomen, verbinden, verkleuren en verlevendigen

SITE begeleidt de gemeente Amsterdam en corporaties in het proces om tot een gezamenlijke ambitie te komen, waarin het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ wordt verwoord en verbeeld. Gezien de intentie van het project is het vanzelfsprekend dat de partijen zich met deze ambitie uitspreken over zowel de doorontwikkeling van omliggende buurten als de transformatie van het Hamerkwartier zelf. De partijen hebben een aantal thema’s benoemd die centraal moeten staan in het Ongedeeld IJkwartier:
· Voor iedereen toegankelijk
· Geen verdringing van doelgroepen
· De bewoners van de buurt zijn betrokken in de buurt en met elkaar
· Gezonde balans
· Biedt kansen

Met gedeelde intenties naar een ongedeeld IJkwartier

De ambities zijn geformuleerd, nu is het tijd voor actie. SITE heeft de opdracht voor de corporaties en gemeente afgerond met het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Dit is de basis voor het borgen van de voortgang en richting van de ontwikkeling van zowel het Hamerkwartier als de omliggende wijken. Met een werkplan als onderlegger kunnen de corporaties en de gemeente verder aan de slag: samen bouwen aan een Ongedeeld IJkwartier.

Locatie
Amsterdam
Partners
Gemeente Amsterdam, Woningcorporaties: Ymere, De Key, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard
Realisatie
2018

Volgend project

Merwedekanaalzone