Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


WFC gebiedsconcept

2017

Gebiedsconcept WFC Ede

SITE heeft de afgelopen periode een gebiedsconcept voor het World Food Center (WFC) in Ede opgesteld.

Met ons concept wordt een verbinding gemaakt tussen de WFC Experience en de gebiedsontwikkeling met werken, wonen en ontmoetings- en verblijfsfuncties.

Het gebiedsconcept zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een levendig en multifunctioneel stadsdeel door WFC-Development en de gemeente Ede.

Meer informatie over WFC:
Locatie
Ede
Partners
WFC development
Realisatie
2017

Volgend project

Poort van Hoorn