Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Europapark gebiedsconcept

2010

Masterplan te star

De gemeente Groningen heeft SITE gevraagd om voor het Europapark een hernieuwd gebiedsconcept te ontwikkelen. Het bestaande masterplan Europapark bleek niet meer aan te sluiten op de veranderde marktomstandigheden. Het masterplan was te star om nieuwe initiatieven een plek te bieden rondom de Euroborg.

Marktbenadering

In een open en marktgericht proces is de markt, de grondexploitatie en de locatie zelf tegen het licht gehouden. Hiertoe zijn vele interviews gehouden met ondernemers die in Europapark zijn gehuisvest, maar ook met ondernemers die uiteindelijk niet zijn verhuisd, plus de ‘grote spelers van de stad’. Er zijn workshops georganiseerd met de bewoners, en vanuit de ‘storytelling-methodiek’ zijn diverse leefstijlen op de deelgebieden van de plek gepositioneerd. In een relatief korte periode is op deze wijze de Groningse markt verkend. Op basis van de vergaarde marktkennis, de financiële randvoorwaarden en de kansen van de plek is in co-creatie met diverse afdelingen van de gemeente een flexibel ontwikkelraamwerk voor het Europapark gecreëerd.

Raamwerk

Het raamwerk richt zich op de intrinsieke kwaliteiten van de plek, rekening houdend met de wensen vanuit de diverse doelgroepen en de financiële bandbreedte waarbinnen geopereerd kan worden. Het product fungeert als strategisch document voor de gemeente zelf, maar wordt ook gebruikt als een verleidend vergezicht voor nieuwe investeerders. Het concept richt zich juist niet op een eindbeeld, maar behelst een groeistrategie. Hierin wordt stapje voor stapje uiteengezet hoe er per deelgebied op relatief eenvoudige wijze nu, op de middellange en lange termijn bijgedragen kan worden aan een nieuw, groen, dynamisch en eigenzinnig Europapark. Het resultaat is een concrete tool voor de gemeente om in een continue dialoog met partijen het Europapark tot feitelijke ontwikkeling te laten komen. Op grond van onze studie zijn de randvoorwaarden en de grondexploitatie door de gemeente aangepast.

Locatie
Groningen
Partners
Gemeente Groningen
Realisatie
2010
Het resultaat
  • Een nieuw gebiedsconcept (marktgericht en realistisch) dat wordt omarmd door de bewoners van het gebied, investeerders en ondernemers in het gebied, de verantwoordelijk wethouders en de gemeenteraad van Groningen
  • Gemeente heeft n.a.v. het gebiedsconcept van SITE direct 200.000 euro geïnvesteerd in tijdelijke maatregelen en heeft een nieuwe faciliterende rolopvatting geïmplementeerd
  • Eerste bebouwing vanuit nieuwe concept is inmiddels gerealiseerd
  • Grote plannen als Sozawe en station zijn ondanks gewijzigde concepten wel gewoon uitgevoerd

Volgend project

Het Verbond