Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Entreegebied

2018

Zoetermeer werkt aan een schaalsprong

De stad ontwikkelt zich van een slaperige groeikern naar een complete en volwassen stad. Dit betekent dat er de komende jaren duizenden woningen bijgebouwd gaan worden binnen de bestaande stedelijke structuur. Het Entreegebied is één van deze plekken waar woningen komen voor een nieuwe generatie Zoetermeerders en waar bezoekers welkom worden geheten in de stad.

Verschillende projectontwikkelaars zijn eigenaar van de grond en de bestaande bebouwing en hebben grootste plannen voor de (her)ontwikkeling ervan. Met de optelling van deze plannen heb je echter nog geen nieuw stuk stad. De Gemeente Zoetermeer vroeg SITE om met gemeente en marktpartijen te werken aan een gedeelde visie op het gebied.

Het product van dit proces is het Masterplan Entreegebied. Hierin worden principes vastgelegd die van alle verschillende plannen een geheel maken. Op basis van deze principes werken de gemeenten en de marktpartijen verder aan hun plannen.

Locatie
Zoetemeer
Partners
Gemeente Zoetermeer
Realisatie
2018

Volgend project

Marktconsultatie SoZaWe