Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Driehoek Noord

2020

Ontwikkelen van een ambitieus én realistisch gebiedsconcept voor Driehoek Noord in de Spoorzone van Enschede (Centrumkwadraat). In opdracht van BPD en Explorius en in nauwe samenwerking met de gemeente Enschede werkt SITE aan een ruimtelijk-programmatisch concept dat inspeelt op de kracht van de locatie en de dynamiek binnen Enschede en Twente.

Locatie
Enschede
Partners
BPD & Explorius
Realisatie
2020

Volgend project

Suikerunieterrein