Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Datagestuurd locatieonderzoek

2017

Datagestuurd locatieonderzoek

Met de druk op de huidige markt zijn veel ontwikkellocaties al vergeven of komen deze in tenderprocessen op de markt. Tegelijkertijd hebben steden nog tal van ontwikkelpotenties. Deze zijn echter soms niet bekend bij gemeente of marktpartijen. Braakliggende terreinen, transformatiekansen of verdichtingskansen bijvoorbeeld.

Middels GIS-systemen zoeken wij met data naar ontwikkelpotenties van woningen in verschillende steden in het land. Door het koppelen van verschillende informatielagen kunnen de blinde vlekken in stedelijke ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden. Dit leidt direct tot panden of kavels waar nieuwe kansen voor te duiden zijn en een directe aanleiding tot acquisitie vormen.

Locatie
Nederland
Realisatie
2017

Volgend project

Binnenstad