Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Central Innovation District

2016

Ontwikkelstrategie CID

Het Den Haag Central Innovation District (CID) is een strategisch gelegen gebied in de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen tussen drie stationslocaties waar drie dynamische gebieden binnenstad, het Beatrixkwartier en de Binckhorst/Laakhavens bij elkaar komen. Hier liggen kansen voor een verdere concentratie van innovatieve en kennisintensieve milieus en een daarmee samenhangende centrumstedelijke ontwikkeling.

SITE is door de gemeente Den Haag gevraagd om de ontwikkelstrategie en marktkansen van een CID op deze plek te onderzoeken en te adviseren wat voor soort stappen genomen moeten worden om te komen tot een CID. Op dit moment wordt de ‘beweging’ CID in gang gezet en worden de eerste projecten onder de vlag Innovatie District Den Haag opnieuw onder de loep genomen.

Locatie
Den Haag
Partners
Gemeente Den Haag, BVR
Realisatie
2017

Volgend project

Arenapoort