Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Campusontwikkeling TuDelft

2014

Living Campus Delft University of Technology

SITE is door de TU Delft gevraagd om haar wens voor een Living Campus om te zetten in strategische acties.

De TU Delft is een campus met een enorm scala aan activiteiten en verscheidenheid in doelgroepen. Met meer dan 30.000 gebruikers op een oppervlakte van 224 ha gebeurt er al enorm veel, maar de vraag is hoe te komen tot uitwisseling, focus en zichtbaarheid. Om dit in goede banen te leiden heeft SITE een actiegericht plan van aanpak opgesteld waarbij strategie en uitvoering hand in hand gaan. Op basis van dit plan van aanpak heeft SITE de acties voor de Living Campus opgestart. SITE heeft hierbij parallel gewerkt aan enerzijds de strategische lange lijn en anderzijds de daadwerkelijke realisatie van een aantal projecten die op korte termijn al hebben bijgedragen aan de verlevendiging van de Campus.

Van idee tot uitvoering

De Living Campus is een aantrekkelijke, gevarieerde en inspirerende leef- en werkomgeving waar studenten, wetenschappers, ondersteunend personeel, ondernemers en bezoekers kunnen studeren, ontmoeten, werken, wonen en recreëren met een door hen gewenste mix aan zichtbare gedeelde voorzieningen en programmering binnen handbereik. Het hart van de Living Campus bestaat uit communities waar ontmoeting een kernbegrip is, zowel sociaal als academisch (in mindere mate ook business). De fysieke plekken bieden een faciliterende rol om deze ontmoeting en levendigheid te stimuleren. Daarnaast wordt community vorming gestimuleerd middels programmering en een pro-actieve sturing op (sociale danwel kennis)uitwisseling.

SITE  heeft zodoende een strategisch kader ontwikkeld waarbinnen alle 30.000 TU Delft gebruikers bij kunnen dragen aan een Living Campus, en zijn er concrete projecten aangegrepen om die gewenste verlevendiging al plaats te laten vinden.

Locatie
Delft
Partners
TuDelft
Realisatie
2014
Het resultaat
  • Een gedragen en integrale Horeca en Retail strategie Campusbreed. Deze wordt nu uitgevoerd.
  • Opstarten van een Living Campus-team dat actief stuurt op community-vorming en tegelijkertijd dient als voorbeeld voor een andere cultuur op de campus (programma-organisatie versus projectorganisatie).
  • Ontwikkeling en realisatie van zichtbare en laagdrempelige plekken in de buitenruimte, zogenaamde ‘Freezones’, waar gemakkelijk programmering kan plaatsvinden, zoals een buitenbioscoop, pop-up retail/horeca, bbq’s, kleinschalige events etc.
  • Enthousiasmerende video’s om de mogelijkheden van Living Campus aan alle TU-Gebruikers tentoon te spreiden
  • Plan van Aanpak realisatie Living Campus 2015-2017

Volgend project

Jan Evertsenstraat