Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Arenapoort

2017

AMBITIEDOCUMENT ARENAPOORT

Een kantelpunt voor de ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost is eindelijk daar. Onder leiding van SITE is een uniek traject gestart waarin een 8-tal ontwikkelaars, beleggers en eigenaren in het gebied in samenwerking met de gemeente Amsterdam de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk ambitie- en visietraject voor het ‘Centrum van Amstelstad’. Ook wel bekend als de ‘ArenAPoort’, staat het gebied aan weerszijden van het recent vernieuwde NS-station BijlmerArena bol van dynamiek en grote initiatieven zoals het Urban Interactive District (link), de realisatie van de nieuwe ING campus, transformatie van het Zandkasteel, herontwikkeling van het winkelcentrum Amsterdamsepoort, transformatie van het voormalige PostNL gebouw en grootschalige aanpak van de openbare ruimte. Als Hart van Zuidoost wordt het gebied hiermee opnieuw op de kaart gezet.

SITE trekt dit proces in samenwerking met marco.broekman. Samen met Gemeente Amsterdam, G&S, OVG, CBRE, Amsterdam Arena, Provast, OMC, Ymere, Blauwhoed en Livenation bouwt SITE aan het Ambitiedocument. In een reeks workshops werken we gezamenlijk aan de uitwerking hiervan aan de hand van verschillende thema’s: o.a. programmamix, mobiliteit, verdichting, openbare ruimte en gebiedsorganisatie. Parallel aan dit publiek-private proces werkt de gemeente aan nieuw beleid voor dit nieuwe centrum dat samen zal komen in de ‘Gebiedsvisie ArenaPoort’. In de september van 2017 zal het Ambitiedocument ArenaPoort formeel ondertekend worden door de betrokken partijen.

Het gebied transformeert geleidelijk van een (mono)functioneel centrum met contrasten in functies naar een hoogstedelijk district met een hoog ‘urban’ gehalte dat terug te vinden is in de mix van wonen, werken, leisure, sport en retail. Nu individuele plannen snel vorderen is het moment aangebroken om als publieke en private partijen een gezamenlijke ambitie en visie uit te spreken over de toekomst van ArenaAPoort, hoe hierop te sturen en hoe men daarin wil samenwerken.

Locatie
Amsterdam
Partners
Diversen opdrachtgevers
Realisatie
2017

Volgend project

Concept Binnenstad