Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Amsterdamse Poort

2016

Samenwerken aan visie en ambitie

De Amsterdamsepoort maakt samen met de Arena Boulevard onderdeel uit van de ‘Arenapoort’, een gebied met vele gezichten. Dit hart van Amsterdam Zuidoost staat hoog op de agenda van overheid en marktpartijen, kent een grote dynamiek en verandert stapsgewijs van een monofunctioneel stadsdeel naar een veelzijdig hoogstedelijk centrum met een mix van wonen, werken, leisure en retail. 

Als bestaande en toekomstige eigenaren in het gebied hebben G&S, OVG, Blauwhoed, Gemeente Amsterdam, ING, Ymere en CBRE GI aan SITE urban development gevraagd om met elkaar aan een gezamenlijk gedragen gebiedsvisie en agenda voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied te gaan werken. Dit is vertaald in het Ambitiedocument ‘Urban Arena’. 

Nieuwe hart van Zuidoost

De komst van deze gezamenlijke ambitie gaat samen met een grotere dynamiek in het gebied. Nieuwe woningbouwontwikkelingen in en rondom het gebied zoals de Getz-locatie, de Nieuwe Kern, grootschalige kantoortransformaties van het Frankemaheerd, voormalig PostNL en het ‘Zandkasteel’, maar juist ook kleinere sociaal-economische vernieuwingen zoals in het Heesterveld zijn hier de aandrijvers van. Het bestaande DNA van het gebied brengt uitdagingen met zich mee: het negatieve imago, sociaal onveilige openbare ruimtes, identiteitsvragen, aanzienlijke leegstand in retail en kantoren en de leefbaarheidsvraag van de sociale huisvesting. 

Het ambitiedocument schets een aantal belangrijke intenties waaronder partijen samen deze opgaven gaan aanvliegen. Op basis van issues, kansen en wensen van het gebied wordt het ambitiedocument in een vervolgtraject samen met partijen actief in heel Arenapoort verder uitgewerkt naar een ontwikkelstrategie. 

Locatie
Amsterdam
Partners
G&S, OVG, Blauwhoed, Gemeente Amsterdam, ING, Ymere en CBRE GI
Realisatie
2016

Volgend project

Campusontwikkeling TuDelft