Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Almelo Binnenstad

2018

Koers van en voor de binnenstad

Almelo heeft de afgelopen jaren haar centrum ingrijpend zien veranderen. Met een nieuw Stadhuis en het (her)introduceren van water in het centrum zijn er fundamentele wijzigingen aangebracht in aanblik, routes en beleving van de stad. Tegelijkertijd heeft de winkelfunctie het moeilijk en is sprake van structurele leegstand. Er is behoefte aan een nieuw toekomstperspectief. Een koers die anticipeert op de potentie van nieuwe functies en bestemmingen in de binnenstad en tegelijkertijd reageert op de (structurele) problemen en nieuwe realiteit. Aan de basis van deze koers ligt het toekomstbeeld in combinatie met het DNA van de stad Almelo. Waar staat deze stad voor? Hoe onderscheidend is Almelo? Dit proces wilde de gemeente Almelo samen met “de stad” oppakken. Want alleen een gedragen koers leidt tot het maken van de juiste (investering)keuzes.

De 4 keuzes van Almelo

Het afgelopen jaar is op verschillende momenten interactie gezocht met de stad. Door middel van stadsgesprekken, workshops en presentaties is de voortgang continu gereflecteerd aan de achterban om te checken of de neuzen nog dezelfde kant op staan. Uiteindelijk heeft dit proces geleidt tot 4 keuzes die richting geven aan de ontwikkeling van de binnenstad:

  1. Kiezen voor de binnenstad: de binnenstad staat onder druk door allerlei veranderingen in onze samenleving. Kiezen voor de binnenstad betekent dat er wordt geïnvesteerd in de binnenstad en keuzes worden gemaakt die de sterkte van de binnenstad ondersteunen.
  2. Kiezen voor Noordwest Twente: Almelo is de grote broer van de dorpen in de omgeving. Juist de binding met de directe omgeving en het kiezen voor een onderscheidende Twentse identiteit past bij de schaal van de stad. Almelo is het hart van de regio.
  3. Kiezen voor een nieuwe kaart van de binnenstad: de binnenstad bestaat uit vier kwartieren die elk hun eigen kracht en karakter hebben die verder worden versterkt. Het kernwinkelgebied wordt compacter, wat ruimte geeft aan nieuwe stadse woon/werkmilieus.
  4. Kiezen voor een verbindende binnenstad: de gemeente is een belangrijke initiator van deze Koers, maar wil vooral samen met ondernemers, investeerders en bewoners de nieuwe binnenstad ontwikkelen.

En nu doorpakken…

In een overvol Theaterhotel is op 21 januari de nieuwe Koers voor de Binnenstad van Almelo gelanceerd. SITE is trots dat de strategie om van de binnenstad een compact, gemixt en aantrekkelijk stuk stad te maken breed gesteund wordt. En belangrijker nog, nu in uitvoering wordt gebracht vanuit het Manifest. De komende maanden blijft SITE actief betrokken bij de verdere invulling van de Koers.

Lees hier meer over het Koersdocument op de website van de Gemeente Almelo.

Locatie
Almelo, Gemeente Almelo
Partners
Gemeente Almelo
Realisatie
2018

Volgend project

Buikslotermeerplein