Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Conceptontwikkeling

Een concept is voor ons een noodzakelijke onderlegger voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Het is een onderscheidende propositie die inspirerend en realiseerbaar is en ruimte laat voor de vraag van morgen. Een gebiedsconcept wordt gevoed door kansrijke gebruiksconcepten en bestaande context.

 • Verleiden tot investeren
 • Marktkansen in beeld brengen
 • Spelregels en principes voor sturing
 • Ruimte geven voor aan initiatieven

Perspectief en ontwikkelstrategieën

Wij krijgen vastgelopen samenwerkingen en processen weer in beweging door ons politiek/strategisch gevoel en integrerend vermogen. We zijn daarbij sturend in het proces om met onze opdrachtgevers een doorbraak te bereiken. Essentieel daarbij is om kansen in beeld te brengen en partijen een hernieuwd verlangen te laten delen.

 • Herdefiniëren van doelstellingen
 • Herprogrammering en flexibiliseren van plannen
 • Herijken van grondexploitaties
 • Verleidelijke toekomstperspectieven
 • Nieuwe marktbenadering en samenwerkingskaders

Opgaven verbinden aan investeren

Wij spreken de taal van publiek en privaat, kennen beide en weten ze te verbinden. Aan overheidszijde ondersteunen we onze klanten bij het optimaal in de markt zetten van hun opgaves. Aan de private zijde vragen beleggers en ontwikkelaars ons om investeringsmogelijkheden te onderzoeken en planologische goedkeuring te regelen.

(Markt)potentie en investeringsmogelijkheden van locaties duiden

 • Stedelijke investeringsagenda’s
 • Portefeuillestrategieën
 • Business cases voor herontwikkeling gebieden en vastgoed
 • Marktconsultaties en advisering over verkoopprocessen
 • Gedelegeerd ontwikkelen

Strategisch advies en ondersteuning

Wij werken aan opgaves met een hoge mate van complexiteit, vaak meerdere probleemeigenaren, vervlechting van schaalniveaus en vragen om prioritering. We brengen energie in interne processen en lossen problemen in teams of organisaties op door het bieden van overzicht en gezamenlijk perspectief.

 • Overzicht en samenhang t.b.v. strategische keuzes
 • Kwantitatieve en kwalitatieve herprogrammeringen
 • Prioriteringsvraagstukken
 • Organisatievraagstukken
 • Competenties binnen organisaties versterken

Kennisontwikkeling en leiderschap

Wij zijn nieuwsgierig: op zoek naar het “geheim” van succesvolle steden, op zoek naar nieuw leiderschap, op zoek naar nieuwe instrumenten, concepten en technieken in binnen- en buitenland.  Wij staan in de frontlinie van nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied en combineren die inzichten met de dagelijkse kennis en kunde die we opdoen in onze praktijk.

 • Inspireren op debatten en lezingen
 • Onderzoek en onderwijs
 • Modereren van congressen
 • “Dutch development”
Referenties

Recent project

Hamerkwartier