Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Voorbij de Winkelstraat – Van locatie, locatie, locatie naar selfie, selfie, selfie

24 April 2018
Gebiedsontwikkeling

Wat leert sociale media-data ons over de meest populaire plekken in de stad? Waar wordt het meest getwitterd? Wat zijn de drukste routes voor fietsers of hardlopers? Op welke plekken worden de meeste selfies op Instagram gemaakt? SITE urban Karres+Brands en SPINunit hebben deze plekken gelokaliseerd aan de hand van een zelf ontwikkeld stedelijk data-systeem. De resultaten laten zien dat er binnen de winkelvastgoedsector wellicht (te) veel vanuit winkelen wordt geredeneerd. Er is een blind spot voor populaire plekken buiten de reguliere winkelstructuur.

Sociale media-data kunnen ons vertellen hoe een stad wordt gebruikt en gewaardeerd. Dit geeft verassendeinzichten. Zo blijkt in de onderzochte stad een saunacomplex langs een snelweg de meest bezochte locatie van twittergebruikers. Ook de vishandel op een bedrijventerrein springt in het oog. Foursquare heeft hier, naast het treinstation, de meeste gebruikers gesignaleerd.

Opmerkelijk is dat deze populaire plekken buiten het oude centrum liggen. Dit voorbeeld illustreert een verschuiving van oude marktplaatsen (places to buy) naar nieuwe ontmoetings- en interactieplekken (places to be). Uit de studie blijkt ook dat veel van de populaire plekken buiten de reguliere structuren en planologische verwachtingen liggen, zoals de winkelstructuur. Er is een groei van “off the beaten track” plekken waar bierbrouwers, food-concepten, horeca-etablissementen of “belevingsconcepten” zich manifesteren. De Selfie-analyse (dit zijn de populaire gefotografeerde plekken), toont ons een heel ander beeld dan het klassieke adagium: “locatie, locatie, locatie”.

Stedelijk data-systeem voor hotspots
Waar ontstaan de nieuwe plekken dan? Om dit te beantwoorden is sociale media-data gekoppeld aan andere big data. Een combinatie met sociaal, economisch, demografisch en ruimtelijke data levert een rijk stedelijk data-systeem op. Met het systeem kan je hittekaarten maken waaruit nieuwe hotspots kunnen ontstaan.

De heroriëntatie van het winkellandschap kan je gebruiken om nieuwe stedelijke structuren te zien, te onderkennen en de klassieke winkelstraten vanuit een geheel ander perspectief te gaan laden. De groei en opmars van populaire ontmoetingsplekken in de “buitenstad” verdienen in onze ogen evenveel aandacht als deteloorgang en krimp van het winkelen in de binnenstad.

Kijk ook voorbij de Winkelstraat
SITE ziet veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe hotspots en commerciële concepten in het stedelijk weefsel waar ook retail en horeca een onderdeel van kunnen vormen. Denk bijvoorbeeld aan waterfronts, campuslocaties, woon-werkdistricten of stadsparkontwikkelingen. In sommige gevallen kan dit samengaan met detransformatie van een bestaand winkelmilieu, maar in veel gevallen ook niet. Kijk dan ook vooral voorbij deWinkelstraat.

Lees dit ook op Gebiedsontwikkeling.nu en Vastgoedjournaal.nl.

Auteurs: Edwin Hans en Oedsen Boersma, SITE Urban Development

 

Terug naar overzicht

Recent project

Voorbij de Winkelstraat