Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


‘Verkeer is geen water’

25 April 2019
Gebiedsontwikkeling

We zien tegenwoordig dat steeds meer de relatie wordt gelegd tussen de gebiedsontwikkeling en mobilitieit. Wouter verdiept zich hierin en bezocht daarom het congres Living Mobility: 

Verkeer als probleem
Als gebiedsontwikkelaars zijn we bij SITE gewend aan oneindig complexe afwegingen, keuzes en wederzijdse afhankelijkheden. Een klein voorbeeld: als je kiest voor grote woningen op eigen kavels, dan houd je minder openbare ruimte over dan als je een woontoren bouwt. Toch wordt verkeer in gebiedsontwikkeling nog steeds heel technisch benaderd, als een probleem dat opgelost moet worden. Maar, zoals Daan Zandbelt (Rijksadviseur fysieke leefomgeving) terecht stelde tijdens Living Mobility; ‘als je een rivier verbreedt, gaat het niet harder regenen.’ En dat is precies het verschil tussen water en verkeer.

 

Zoek de fysieke nabijheid op
Rijdende en stilstaande voertuigen zijn onderdeel van ons stedelijke landschap en verkeer neemt ruimte in. Maar hoe we die ruimte gebruiken zou net zoals de andere thema’s in ruimtegebruik juist ook een afweging moeten zijn. Niet een harde beperking. Onze steden groeien en het verkeer neemt toe. Moeten we dan meer ruimte voor verkeer gaan maken? 

Meer ruimte voor verkeer betekent minder fysieke nabijheid. Een parkeerplaats zorgt er bijvoorbeeld voor dat je op die plek geen woning kan bouwen en dat vergroot te afstand tot andere woningen. En daarmee zet het een zichzelf versterkend effect in beweging. Het pleidooi van Daan was om meer nabijheid op te zoeken. Door mengen van functies, andere vormen van mobiliteit, minder ruimte voor stilstaande auto’s en een positieve keuze voor hoe we onze straten en buurten willen inrichten. Het verkeer moet daarvan een afgeleide zijn en niet andersom.

Verkeer is ruimte, keuzes en gedrag
Gedurende de dag resoneerde de woorden van Daan in de verhalen van andere sprekers en discussies. Van voorbeeldprojecten als Strijp-S in Eindhoven tot buurtinitiatieven in Assendorp in Zwolle. Van gedragspsychologen (kunnen we gedrag werkelijk beïnvloeden?) tot aanbieders van elektrische deelauto’s. Er zijn nog veel uitdagingen te overwinnen om verkeer op een goede manier te integreren in de wereld van de gebiedsontwikkeling, maar een belangrijke les blijft dat verkeer te maken heeft met ruimte, met keuzes en met gedrag. En dus niks met water. Behalve bootverkeer dan natuurlijk.

Terug naar overzicht

Recent project

Hamerkwartier