Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Veel potentie voor de Eemskanaalzone in Groningen

27 May 2019
Gebiedsontwikkeling

Tegenwoordig reizen Leo en Wouter regelmatig af naar Groningen, waar we ondersteunen in de totstandkoming van een nieuwe positionering van een deel van de Eemskanaalzone. Een industriegebied vlakbij de binnenstad aan het water. Het gebied moet onderdeel worden van de compacte stad. Het wordt een plek die aansluit op de Omgevingsvisie 2018: ’The Next City’. Waarin o.a. bestaande kwaliteiten en historische waarden behouden blijven, waar ruimte komt voor wonen en werken, waar ruimte komt voor groen. Een mooie uitdagende opgave voor een gebied met veel potentie. We hopen jullie snel meer te kunnen vertellen over de gemaakt keuzes voor de positionering en de plannen.

Terug naar overzicht

Recent project

Hamerkwartier