Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Het ruimtelijk raamwerk merwe-vierhavens in werking

17 December 2019
Conceptontwikkeling

Het Rotterdam Makers District, waar Merwe-Vierhavens (M4H) samen met RDM deel van uitmaakt, is één van de belangrijkste ontwikkelgebieden van Rotterdam. Deze zomer is het Ruimtelijk Raamwerk M4H vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Een mijlpaal voor stad en haven!

DELVA Landscape Architecture / Urbanism en SITE urban development werkten in opdracht van de Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam aan het raamwerk en de principes voor doorontwikkeling van het havengebied naar een kraamkamer voor innovatieve maakindustrie. Juist omdat het een gebied is waar haven en stad samen opgaan en waar maken, wonen, werken en leren elkaar nodig hebben, is een helder raamwerk van belang.

Belangrijke elementen van het raamwerk zijn o.a:

  • het creëren van collectieve plekken waar makers elkaar en het publiek ontmoeten;
  • het mengen van werken met ca. 5000 tot 9000 woningen, onderwijs- en kennisinstellingen, voorzieningen en cultuur;
  • en het mogelijk maken van een radicaal duurzaam mobiliteitsconcept over water en land.

SITE ging nog een stapje verder en keek hoe ‘doorontwikkeling’ kan worden georganiseerd in een gebiedsorganisatie die het gezicht vormt van M4. Deze organisatie voert regie op programma en borgt dat makersruimte (klein en groot), ook in de toekomst vast onderdeel blijft van het straatbeeld.

Nu is al te zien is dat toekomst en huidig gebruik binnen het raamwerk daadwerkelijk samen op gaan. Zo blijft een groep ondernemers van het eerste uur als nieuwe eigenaar van het Keilepand verbonden aan M4H, wordt er sinds kort ook gewoond en starten diverse eigenaren met transformatieplannen.

SITE urban development en DELVA Landscape Architecture / Urbanism maakten samen een video waarin deze essenties zijn samengevat.

Volg alle ontwikkelingen in Merwe-Vierhavens op https://www.rotterdammakersdistrict.com en www.m4hrotterdam.nl

  • Bron beelden Ruimtelijk Raamwerk: DELVA Landscape Architecture / Urbanism & SITE urban development 
  • Bron videobeelden: M4H / Rotterdam Makers District
  • Bron foto’s: Hans Tak
Terug naar overzicht

Recent project

Hamerkwartier