Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Ons werk

Wij werken als gebiedsontwikkelaar aan complexe stedelijke opgaves met diverse partijen en belangen. Wij koppelen scherp strategisch inzicht aan conceptuele denkkracht. Wij verbinden ontwerp, financiën en marktontwikkeling, ontwikkelen visie en zetten die om naar haalbare strategieën. Wij zijn onafhankelijk, zakelijk en creatief.

Wij zijn actief in woningbouw, retail, werklocaties, leisureconcepten en combinaties hiervan.

Meer over ons werk

Team

Onze kracht is een gedeelde droom en een energieke, resultaatgerichte werkmethodiek. We werken zowel creatief als strategisch aan oplossingen, niet voor maar samen met de opdrachtgever.

SITE bestaat uit een hecht team dat klein genoeg is voor een flexibele en op maat gemaakte samenwerking maar groot genoeg om aan de meest complexe projecten van het land te werken.

Meer over team en werkwijze

Projecten

We hebben een ontwikkelende achtergrond, spreken de taal van zowel publieke als private partijen en begrijpen de business case van gebouw- en gebiedsontwikkeling.

Overheden, ontwikkelaars, corporaties, beleggers en hun samenwerkingsverbanden vertrouwen ons hun grootste vraagstukken toe.

Ons complete projectenoverzicht

Recent project

Hamerkwartier