Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


2014

Expertmeeting, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Tilburg
Hogekwartier Amersfoort, De Alliantie, Amersfoort
KBS icoonprojecten deltaprogramma, Ministerie I&M, Den Haag
PPI netwerkbijeenkomst, Gemeente Alkmaar, Alkmaar
APS Stationsgebied, Gemeente Utrecht, Utrecht
Ontwikkelstrategie Reeve IJsseldelta Zuid, Gemeente Kampen, Kampen

2013

Lage Zijde herontwikkeling centrumgebied, Brink Groep, Alphen aan de Rijn
Workshop flexibele plannen, SADC, Schiphol
Deltaprogramma voorzitter Coalitie Bouw, Ministerie I&M, Den Haag
Guangming New Town 2 workshops, INTI, Shenzhen China
Vlottrekken diverse projecten, Watertorenberaad, diverse provincies
Pijnacker Zuid quickscan, concept en ontwikkelstrategie, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Pijnacker
Bospolder Tussendijken verkenning WIJK bv, Stadsontwikkeling Rotterdam , Rotterdam
Diverse expertmeetings, Provincie Utrecht, Utrecht
Seaport City New York, request for proposal, ShoP Architects, New York
Hogekwartier workshop, De Alliantie, Amersfoort
Kanaleneiland Noord-Noord afsprakenkader, Mitros & Hurks Bouw, Utrecht
Ackerswoude supervisie, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Pijnacker
Icoonprojecten KlimaatBestendige Stad, Ministerie I&M

2012

IJburg Centrumeiland startbijeenkomst en challengeteam, PMB IJburg, Amsterdam
Deltakwartier afwegingskader, Portaal, Arnhem
Rijnenburg gebiedsvisie, Marktpartijen Rijnenburg, Utrecht
Workshop gebiedsontwikkeling, Gemeente Alkmaar, Alkmaar

2011

Atelier Naar Scheveningen, Stroom, Scheveningen
Interland workshops, Amvest, Amsterdam
Interregionale workshops revitalisatie oude industriële havens, BVR, Vlaanderen en Nederland

2010

Scheldebalkon workshop, Wonen West Brabant, Bergen op Zoom
Visserijschool workshop, Dunavie, Katwijk
Nieuw Valkenburg marktconsultatie, Dunavie, Katwijk
Westluidense Poort marktconsultatie, Gemeente Tiel, Tiel

2009

Masterclass gebiedsontwikkeling, VitaalZorgVast, Bunnik
Programmadirecteur opleiding Master City Developer, RHV Erasmus Universiteit, Rotterdam

2008

ZMC beoordeling concept, Zaans Medische Centrum, Zaandam
Projectdirecteur diverse projecten, Bouwinvest, Randstad

Recent project

WFC gebiedsconcept