Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Zuilenstein herontwikkeling

2015

Zuilenstein herontwikkeling

Sinds 2006 zijn woningcorporatie Mitros, gemeente Nieuwegein en Zorgpartij EMC bezig geweest met dealmaking en planvorming voor de herontwikkeling van locatie Zuilenstein in Nieuwegein. Temidden van een woonwijk zouden hier ca. 40 woningen en een medisch centrum van 2500 m2 gerealiseerd moeten worden. Uiteenlopende belangen, onzekerheden ten aanzien van de business case en stedenbouwkundige problemen hebben ervoor gezorgd dat er in die jaren geen overeenstemming is bereikt over de toekomstige invulling van de locatie. SITE is door deze drie partijen gevraagd het proces leven in te blazen en in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen perspectief en besluit te komen.

Proces

In een energiek 3 maanden durend proces heeft SITE in een aantal workshops samen met de partijen een doorbraak gecreerd in de besluitvorming. Langs drie lijnen is de opgave aangevlogen: de zakelijke, ruimtelijk-programmatische en juridisch-procedurele lijn. De uitgangspunten van vigerende samenwerkingsovereenkomsten zijn zoveel mogelijk behouden gebleven en vergezeld van een realistisch en gewenst stedenbouwkundig ontwerp en integrale planning voor de verschillende deelontwikkelingen. Meerdere ontwerp scenario’s hebben uiteindelijk geleid tot één heldere essentiekaart welke de ruimtelijke-programmatische onderlegger voor de te starten bestemmingsplanprocedures vormt. Het toepassen van de coördinatieregeling maakt het mogelijk dat ontwikkeling van de eerste deelontwikkeling van Mitros (35 woningen) begin 2017 kan gaan starten. De gehele locatie zal eind 2018 zijn opgeleverd.

Locatie
Nieuwegein
Partners
Mitros, Gemeente Nieuwegein
Realisatie
2015

Volgend project

Jonas IJburg