Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Zone A4 West

2011

Flexibele planvorming

A4 Zone West wordt, als onderdeel van het programma ACT (Amsterdam Connecting Trade) het meest innovatieve en duurzame logistieke bedrijventerrein van Europa. Met de ontwikkeling van A4 Zone West wordt een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt in de versterking van de internationale concurrentiepositie van luchthaven Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op het gebied van Trade en Logistics.

SADC heeft SITE urban development gevraagd onderzoek te doen waarin state of the art kennis en ervaring wordt gebundeld op de toepasbaarheid van flexibele planvorming’. Gedurende het traject zijn tussentijds in meerdere expertworkshops praktijk- en academische kennis vergaard, uitgewisseld en toegepast. Hierbij staat vooral de ‘Hoe-vraag’ van flexibele planvorming en integrale gebiedsontwikkeling in het algemeen centraal, maar ook de betekenis hiervan voor een case als de A4 Zone West.

In het voorjaar wordt afgesloten met een VIP-bijeenkomst, waarin belangrijke beslissers op dit thema bijeen gebracht worden in een inspirerende en activerende bijeenkomst waarin debatteren, informeren en netwerken het programma vormen.

Locatie
Schiphol
Partners
SADC
Realisatie
2011

Volgend project

Central Innovation District