Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Westpoort: strategische gebiedsmarketing

2014

Gebiedsmarketing

Gemeente Amsterdam, de ondernemersvereniging Westpoort, ORAM en het Havenbedrijf hebben de ambitie om Westpoort in de top 5 van de bedrijfsterreinen van het land te brengen. Onder meer is hiervoor een goede marketingcampagne nodig. De pay-off ‘Westpoort open for business’ wordt echter weinig gebruikt, omdat deze tot stand is gekomen in een andere context dan de huidige. Partijen zijn op zoek naar een concrete agenda voor de gebiedsmarketing voor het komende jaar en een basis voor de gebiedsmarketing in de komende 10 jaren: wat wil Westpoort zijn en welke boodschap hoort daarbij? SITE is gevraagd de hoofdlijnen hiervan te verkennen en in een workshop een aanzet te geven voor de gemeenschappelijke gebiedsmarketing.

Positionering

Binnen Westpoort zijn veel verschillende gebieden met ieder een eigen dynamiek. Deze verschillen leiden ook tot grote verschillen in behoefte aan positionering/ marketing. Voor de meeste deelgebieden is gebiedsmarketing vanuit de propositie Westpoort weinig interessant. Gemeenschappelijke gebiedsmarketing Westpoort kan echter wel degelijk zinvol zijn, mits dit de afzonderlijke marketing van de deelgebieden niet belemmert. Hierbij wordt vooral gedacht aan een gemeenschappelijk programma en acties, mogelijk rond een aantal thema’s (framing) aansluitend op de reeds aanwezige kwaliteiten in het gebied. Leidraad moet zijn hoe eigenaren en ondernemers in hun business te laten floreren!


Locatie
Amsterdam
Partners
Gemeente Amsterdam, de ondernemersvereniging Westpoort, ORAM en het Havenbedrijf
Realisatie
2014

Volgend project

Strandeiland