Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Vathorst

2012

Halverwege

Vathorst is een grote ontwikkellocatie voor woningbouw in de oksel van de A1 en A28 op drie kilometer afstand van het Amersfoortse centrum, centraal gelegen in het land. Als één van de laatste te ontwikkelen Vinexlocaties moet Vathorst tussen 2000 en 2025 ruimte gaan bieden aan 11.000 woningen, een compleet programma stedelijke voorzieningen en diverse werk- en kantoorlocaties. De locatie is momenteel voor circa de helft gerealiseerd.

De aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, bestaande uit de gemeente Amersfoort en een privaat consortium, zijn in publiek-private samenwerking bezig met de ontwikkeling van het gebied. Vathorst heeft, zoals veel van dit soort gebiedsontwikkelingen in het land, last van een teruggang in de verkoop. De risico’s in de grondexploitatie nemen toe naarmate de afzet vertraagt. Ook staan de geplande uitgifteprijzen onder druk. Door deze problematiek is er spanning ontstaan tussen de publieke en private aandeelhouders. Naast dit financiële vraagstuk speelt ook een inhoudelijk conceptueel vraagstuk. Wat is de inhoudelijke intrinsieke kwaliteit van de resterende deellocaties, in hoeverre is het bestaande planconcept van Vathorst nog houdbaar en duurzaam?

Ontwikkelperspectief en nieuwe afspraken

De aandeelhouders hebben aan SITE gevraagd een nieuw integraal toekomstperspectief voor Vathorst te schetsen en een proces van strategische verkenning en conceptueel onderzoek als onafhankelijke partij te leiden. Onderdeel van dit perspectief is ook de vertaling van deze veranderde benadering in nieuwe financiële en organisatorische uitgangspunten en afspraken. Allereerst is gestart met een scherpe, op de huidige markt toegesneden, herpositionering van Vathorst en de diverse deelgebieden. In samenwerking met de marktonderzoekers en conceptontwikkelaars van de private partijen is bepaald welke locaties in Vathorst het meest geschikt zijn voor welke doelgroepen en hoe zich dat vertaalt in aangepaste ruimtelijke concepten en marktbenadering. Tegelijkertijd is een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden om de grondexploitatie te optimaliseren in tijd, programma, financiering en cashflow. Ook de organisatie van het ontwikkelbedrijf is onder de loep genomen. Het resultaat van dit proces van mediation langs de lijn van de inhoud is een 18-punten tellend advies dat leidraad vormt voor herijking van grondexploitatie, afsprakenkader en planconcept.

Locatie
Amersfoort
Partners
Ontwikkelbedrijf Vathorst
Realisatie
Mei 2012 – mei 2013
Het resultaat
  • Verbetering van tientallen miljoenen leidt tot een door de PPS (en gemeenteraad)  vastgestelde sluitende grondexploitatie
  • Verscherpte positionering per deelgebied Vathorst t.b.v. onderscheidende woonmilieus
  • Hernieuwde afspraken tussen aandeelhouders

Volgend project

Arenapoort