Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Van Berlo Locatie

2015

Marktverkenning versmarkt

SITE heeft in opdracht van een privaat ontwikkel- en beleggingsconsortium de potentie van een versmarkt concept op de zogenaamde CBB-locatie in het centrum van Apeldoorn in beeld gebracht.
Onze werkzaamheden bestonden uit:
Marktverkenning “vers, markt, streekproducten, horeca”
Ruimtelijk concept, inclusief feedback op bestaande plan
Financiële randvoorwaarden
Een belangrijk onderdeel van het adviestraject bestond uit het in beeld brengen en consulteren van een tiental potentiële exploitanten / partners voor het versconcept.

Locatie
Apeldoorn
Partners
Van Berlo, Elizen en Nikkels
Realisatie
2015

Volgend project

Jonas IJburg