Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Rijnsburg-Noord

2016

Ontwikkelingskader

Rijnsburg-Noord, een vanouds nevenagrarisch buitengebied van gemeente Katwijk, kenmerkt zich door een mix van Sierteelt, Agri Business, wonen, sport en recreatie. Bestaande functies en nieuwe initiatieven/projecten voor het gebied staan niet op zichzelf en zitten vaak in de weg. Zo kan woningbouw als beperking worden gezien voor de concurrentiepositie van bedrijvigheid en economische spin-off voor gemeente Katwijk en de regio. Bestaande ruimtelijke plannen en beleidsstukken zijn gedeeltelijk verouderd en vormen daardoor geen robuust overkoepelend kader voor goede afweging en uitvoering.

 

Samen met het gemeentelijk projectteam, bestuurders, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden werkt SITE aan een Ontwikkelingskader voor (door)ontwikkeling van dit dynamische maar gedurende de jaren vastgelopen gebied. Het doel van het Ontwikkelingskader is meerledig: het zorgt allereerst voor gezamenlijk draagvlak onder de belanghebbenden (het verbindt), het geeft vervolgens perspectief voor kansen (het verleidt) en geeft tot slot de spelregels waarbinnen ontwikkelingen tot stand kunnen komen (het kadert).

 

Gestart is met het gezamenlijk vaststellen van visie en perspectief op de toekomst van het gebied. Issues en kansen zijn in beeld gebracht en vertaald naar een helder afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen. Deze uitgangspunten worden vervolgens vertaald naar de benodigde oplossingen, investeringen en samenwerkingen tussen overheid, burgers en bedrijven die hiervoor nodig is. Samen prioriteren zijn de belangrijkste projecten die nodig zijn om Rijnsburg-Noord weer in beweging te krijgen. Eind 2016 wordt het Ontwikkelingskader vastgesteld door de Raad en College van B&W.

Locatie
Katwijk ZH
Partners
Gemeente Katwijk
Realisatie
2016

Volgend project

Regio IJmond