Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Bergse Haven projectdirecteur

2009

GEM Bergse Haven projectdirecteur

SITE heeft gedurende een jaar dit project geleid als bestuurder van de publiek-private samenwerking, GEM Bergse Haven. Het project stagneerde al enige tijd en de aandeelhouders hebben SITE gevraagd te starten met een integrale analyse van het project. Onze conclusies waren hard, maar niet opzienbarend in de huidige markt.
 
Het masterplan voor Bergse Haven was verleidelijk, maar bleek inflexibel. De korrel van de deelplannen was te groot en stond niet in relatie met de omvang van de vraag. Zodoende bleek het masterplan niet in staat de veranderingen in de markt op te vangen. De afhankelijkheid tussen de verschillende projectonderdelen bleek te omvangrijk. Ook stonden de noodzakelijke voorinvesteringen ten behoeve van de verwervingen en het saneren van vervuilde grond niet in verhouding tot de potentiële opbrengsten van het toekomstige vastgoed.
 
SITE heeft voor dit project een alternatieve strategie ontwikkeld, zonder de onnodige en risicovolle afhankelijkheden. De gebiedsontwikkeling is meer op een groeistrategie gebaseerd en past daardoor beter bij de marktvraag. Er wordt gestart met deelgebieden waarvan de gronden reeds in eigendom zijn, waar planologische mogelijkheden zijn om in korte tijd tot uitvoering te komen en waarvoor geen grote voorinvesteringen in infrastructuur nodig zijn.

Locatie
Bergen op Zoom
Partners
Gemeente Bergen op Zoom
Realisatie
2009

Volgend project

Ackerswoude