Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Plaspoelpolder

2014

Nieuwe economische dynamiek

SITE is door het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) ingeschakeld voor het maken van een economische analyse en een positionering met betrekking tot de Plaspoelpolder. De regio Haaglanden is op zoek naar nieuwe economische dynamiek in de regio. Zij wil voorkomen dat werkgelegenheid weg lekt uit de regio en wil de werkgelegenheid zelfs laten groeien en diversifiëren.

De vraagstelling van het IPP spitst zich toe op de vraag hoe het vestigingsklimaat voor het MKB in de Haagse regio versterkt kan worden zonder grote investeringen, maar door voort te bouwen op de veronderstelde bestaande kracht van het MKB en de potentie van het bestaande beter te benutten.

Wetende dat er beperkte middelen beschikbaar zijn, en er dus vanuit bestaande potentiele kansen gestart moet worden, zijn er uitspraken gedaan over de volgende onderwerpen;

  • Sterkere fysieke profilering
  • Deelpositionering
  • MKB hart versterken
  • Centrale ontmoetingsplek maken
  • Experimenteerruimte aan de A4 zone
  • Netwerken versterken
  • Loket voor de klant
  • Rotte plekken actief aanpakken
  • Framing van een aantal sterke thema’s
Locatie
Rijswijk ZH
Partners
Industrieschap Plaspoelpolder
Realisatie
2014

Volgend project

VDMA terrein