Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Curator FLX

2008

Conceptontwikkeling

Ymere is een van de grootste Nederlandse woningcorporaties, actief in de noordelijke Randstad met 85.000 verhuureenheden. Ymere wil in haar organisatie het conceptuele vermogen vergroten. Dit moet leiden tot betere samenwerking binnen de organisatie en met de buitenwereld, betere projecten en versterking van het imago als innovatieve partij en gebiedsontwikkelaar.

‘Ymere heeft fabrYque nodig, anders wordt het een fabriek’. Om aan dit motto invulling te geven, heeft Ymere SITE gevraagd als eerste curator van fabrYque (later FLX). FLX is een netwerk van conceptuele denkers en ontwikkelaars vanuit de bestaande interne organisatie van Ymere, aangevuld met een wolk van externen. Als curator geeft Leo Versteijlen inhoudelijk leiding aan dit netwerk.

In FLX worden projecten of concrete vragen van de organisatie ingebracht. Aan de hand van workshops, brainstorms en via ontwerpend onderzoek in multidisciplinaire teams wordt de vraag vaak opnieuw gedefinieerd. Projecten worden in zogenaamde wasstraatsessies onder de loep genomen en nieuwe conceptuele onderleggers voor projecten worden ontwikkeld vanuit markt en ruimte. Bewust wordt aangestuurd op co-creatie met externe stakeholders. De output is altijd concreet en richtinggevend. De verantwoordelijkheid wordt altijd weer teruggelegd in de lijn- en projectorganisatie.

Het eerste wapenfeit van FLX was het winnend prijsvraagplan voor Almere Hout Noord, een sociaal duurzame wijk van 4.200 woningen. De ruimtelijk en programmatische strategie van dit plan, met een gelaagde opbouw en een duidelijk gedefinieerde ruggengraat en flexibele velden is een vertaling van de visie van SITE op stedenbouw en gebiedsontwikkeling van nu.

Locatie
Amsterdam
Partners
Ymere
Realisatie
2008

Volgend project

Jonas IJburg