Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Rijnenburg

2011

Integrale visie

Rijnenburg is een grote ontwikkellocatie voor woningbouw gelegen in de oksel van de A2 en de A 12 bij Utrecht. Het is na Leidsche Rijn de laatste mogelijkheid voor Utrecht om aantrekkelijke woonmilieus toe te voegen. De gronden zijn in handen van een groot aantal verschillende marktpartijen. De gemeente Utrecht heeft voor dit gebied een structuurvisie ontwikkeld. Deze bleek echter niet aan te sluiten op de visie van de marktpartijen. Het gevolg was een langdurige impasse in het project. De gemeente heeft aan SITE gevraagd om te verkennen onder welke voorwaarden de marktpartijen bereid zouden zijn tot hernieuwde samenwerking. Dit heeft geleid tot een aantal intensieve gespreksrondes met marktpartijen en gemeente. Op grond hiervan heeft SITE geadviseerd over een aanpassing van de  structuurvisie,  de onderlinge organisatie van de marktpartijen en de verdeling van het plangebied in diverse exploitaties.

Vervolgens hebben de marktpartijen SITE opdracht gegeven leiding te geven aan het proces om tot een nieuwe adaptieve ontwikkelvisie te komen voor Rijnenburg die recht doet aan de verwachte marktvraag, de potentie van de plek benut en haalbaar is.

Locatie
Utrecht
Partners
Gemeente Utrecht, AM, Amvest, Bouwfonds & Bouwinvest
Realisatie
2011

Volgend project

Jan Evertsenstraat