Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Merwestein kantorenleegstand

2011

Actieprogramma Aanpak Kantorenleegstand

In het Actieprogramma Aanpak Kantorenleegstand 2011 hebben marktpartijen en overheden afgesproken om in drie experimenteergebieden de problemen van de kantorenleegstand te analyseren en middels diverse workshops met betrokkenen (marktpartijen, overheid, eigenaren, huurders, e.a.) tot inzicht te komen in belangen, blokkades en oplossingen. De Provincie Utrecht en VastgoedBelang hebben SITE gevraagd de pilot Merwestein te Nieuwegein te organiseren

In samenwerking met de gemeente Nieuwegein is een locatie-analyse gemaakt. Er zijn twee workshops gehouden met de diverse stakeholders om in gezamenlijkheid de daadwerkelijke opgave te benoemen en oplossingen te genereren. Merwestein is reeds een multifunctioneel gebied, dichtbij de (nieuwe) binnenstad van Nieuwegein. De plek leent zich uitstekend voor een andere insteek dan puur kantorenlocatie; verkleuring naar ander programma is hierdoor meer voor de hand liggend.

Locatie
Nieuwegein
Partners
Vastgoedbelang, Provincie Utrecht
Realisatie
2011

Volgend project

Datagestuurd locatieonderzoek