Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Amstel-3 kantorenleegstand

2011

Actieprogramma Aanpak Kantorenleegstand

In het Actieprogramma Aanpak Kantorenleegstand 2011 hebben marktpartijen en overheden afgesproken om in drie experimenteergebieden de problemen van de kantorenleegstand te analyseren en middels diverse workshops met betrokkenen (marktpartijen, overheid, eigenaren, huurders, e.a.) tot inzicht te komen in belangen, blokkades en oplossingen.

SITE is door de NEPROM gevraagd om de analyse uit te voeren, workshops te begeleiden en waar nodig interviews te houden met betrokken partijen. De NEPROM en de gemeente Amsterdam vonden het belangrijk om samen met de eigenaren tot een gedeelde analyse te komen en op basis daarvan naar passende oplossingen te zoeken.

Tijdens drie workshops met eigenaren en de gemeente en tal van interviews is er een diepgaande analyse uitgevoerd van de leegstand in Amstel III, de aanpak tot nu toe en hoe de leegstand aangepakt zou moeten worden. Op basis hiervan heeft SITE een advies uitgebracht welke middelen effectief zijn, welke niet en wat er nog mist in de aanpak. Verder is er naar aanleiding van dit traject een coalitie van de eigenaren en de gemeente opgestart om in gezamenlijkheid de leegstand aan te pakken.

Locatie
Amsterdam
Partners
Neprom
Realisatie
2010

Volgend project

Central Innovation District