Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Floriade 2022

2014

Investeringsstrategie Floriade 2022 en Floriadewijk

De Floriade 2022 zal plaatsvinden in Almere aan het weerwater. De ambities voor de Floriade 2022 zijn hoog. Het is de wens om op verschillende vlakken zoals; voedsel, energie, water, reststromen, bouwen en technologie innovatieve oplossingen tentoon te stellen en te implementeren in de toekomstige Floriadewijk. De optelsom is een viervoudige expo en een toekomstige Floriadewijk die exemplarisch zal zijn voor het bouwen aan steden in de toekomst. 

De vraag aan SITE

Vanuit het idee dat de gehele ontwikkeling als 1 business case op te vatten is heeft gemeente Almere SITE in december 2014 gevraagd antwoord te geven op de volgende twee vragen;

  1. Hoe en in welke stappen zou de gebiedsontwikkeling opgepakt kunnen worden?
  2. Wanneer, hoe en onder welke condities zouden private investeerders aan de gebiedsontwikkeling gebonden kunnen worden en hoe om te gaan met gronduitgifte op termijn?

Uitkomsten

SITE heeft gesprekken gevoerd met verschillende investeerders om te achterhalen welke randvoorwaarden investeerders stellen aan een eventuele investering in de gebiedsontwikkeling van de Floriade. Uit de gesprekken en interne workshops is SITE tot een model gekomen waarbij de verschillende fasen van de ontwikkeling ontrafeld zijn in de verschillende investeringsmogelijkheden. Hieruit wordt duidelijk dat traditionele investeerders niet snel zullen investeren aan de voorkant van de ontwikkeling. Tevens geeft het model antwoord op welke partijen wel zouden willen investeren aan de voorkant en hoe traditionele partijen verleid kunnen worden om eerder in te stappen. Na de inventarisatie heeft SITE een aantal beheer en ontwikkelmodellen op papier gezet waarmee de gemeente partijen zou kunnen aanspreken.

Locatie
Almere
Partners
Gemeente Almere
Realisatie
2014

Volgend project

Ackerswoude