Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Inverdan-West ontwikkelstrategie

2009

Ontwikkelstrategie

De gemeente werd in de loop van 2008 geconfronteerd met het vastlopen van Inverdan West. Ontwikkelaars trokken zich terug, plandelen kwamen niet van de grond en programma’s sloten niet aan op de veranderde marktvraag. De gemeente benaderde SITE om een alternatieve ontwikkelstrategie voor Inverdan West uit te werken.

In samenwerking met het gemeentelijke projectteam is een nieuw conceptueel kader voor Inverdan West ontwikkeld. Wij hebben de gemeente geadviseerd om dit gebied te positioneren als een goede residentiële stationsbuurt. Hiervoor is een alternatieve ontwikkelstrategie ontworpen die de diverse tussenstappen helder maakt en vertaalt in concrete business cases per deelproject. Het stellen van heldere prioriteiten in projectonderdelen maakt hier ook deel van uit.
Deze nieuwe strategie heeft het project voor de gemeente en marktpartijen weer perspectief gegeven en een aantal belangrijke knopen ontward waardoor de grondexploitatie veel minder risico’s kent. Daarnaast zijn de deelprojecten beter beheersbaar geworden.

Locatie
Zaandam
Partners
Gemeente Zaanstad
Realisatie
2009

Volgend project

Rijnsweerd